• Sector : Houtzagerij
 • Uitdagingen : Planning betrouwbaarheid en teamwerk
 • Resultaten : 20% verbetering van planning betrouwbaarheid
 • Locatie : België

Ontdek verbeterpotentieel voor uw organisatie

Hier
Meerdere bouwprojecten efficiënt beheren in parallel
Lean & Agile goede praktijken

Meerdere bouwprojecten efficiënt beheren in parallel

In de bouwsector werkt een houtzagerij typisch voor meerdere bouwprojecten in parallel. Een efficiënte service aan elk van deze klanten tegelijk is vaak een uitdaging. Dus hoe kunnen meerdere bouwprojecten parallel worden beheerd?

Bij verkeerd beheer hebben alle projecten invloed op elkaar. Het zorgt voor een enorme puinhoop, dagelijkse brandjes blussen, onbetrouwbaarheid, frustratie van teams en klanten.

Om deze uitdagingen aan te pakken, hebben we besloten om ons te concentreren op teamwerk en visueel management. Samen met het team hebben we een wekelijkse teamoverlegstructuur opgezet op basis van Agile en Lean principes. Tijdens het overleg richt het team zich op:

 1. Het beoordelen van de activiteiten en resultaten van vorige week (op basis van KPI's)
 2. Het plannen van nieuwe projecten op de lange termijn
 3. Plannen en anticiperen op lopende projecten

Elk teamlid plant zijn / haar eigen activiteiten met kennis van zijn / haar eigen beperkingen.

Om teamwerk te stimuleren, richtten we een kamer in als de cockpit van het project. Deze cockpitruimte ("Obeya-kamer") is waar alle visuele management gereedschappen zich bevinden en waar wekelijks overleg plaatsvindt.

Deze oplossingen leidden tot de volgende resultaten:

 • Snel het respect van de planning verbeteren (van 70% naar 85% realisatie van geplande activiteiten)
 • Transparantie over planning en activiteiten
 • Het hele team afstemmen op de verwachtingen van klanten vanaf dag 1 en hen eigenaarschap geven (externe klanten)
 • Werk in de houtzagerij afstemmen op de behoeften van de bouwplaats door middel van pull-planning (interne klanten)
 • Werk balanceren door te anticiperen op pieken en vroegtijdig maatregelen te nemen op dagen met weinig activiteit
 • Projectmanagers samen toelaten planning te aligneren van teams op meerdere projecten in parallel (hoeveel mensen zijn ter plaatse nodig, wie en wanneer)
 • Ga van silowerk naar teamwerk in een complexe omgeving met meerdere projecten